جهت ارسال ایده و طرح خود، فرم ارسال ایده را پس از دانلود تکمیل و بارگذاری کنید.
فرم تکمیل شده بعد از ارسال توسط کارگروه های تخصصی پژوهش بررسی و نتیجه بررسی اعلام خواهد شد.
توجه: تكميل اين فرم دليل بر تصويب طرح نمي‌باشد.

 
 دانلود فرم ارسال ایده
 
فرم ارسال ایده و طرح‌های پژوهشی
فرم تکمیل شده طرح پیشنهادی پژوهشی
* بارگذاری فرم تکمیل شده طرح پیشنهادی پژوهشی :
ایده و طرح پژوهشی
با زدن دکمه‌های + و - می‌توانید تعداد آیتم ها را کم و زیاد کنید.
+ -
* عنوان ایده پژوهشی :
* وضعیت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :