لذت فیزیک ـ شماره ۲۴، شهریور ۱۳۹۱
▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل ▪ اخبار نانوفناوری ▪ تاخیر زمانی گرانشی
▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل: ص ۳

▪ پلاسما: ص ۵

▪ فرهنگ اندازه گیری: ص ۸

▪ بی بی منجمه: ص ۱۱

▪ پیوند موسیقی و نانو: ص ۱۲

▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۳

▪ آیس کیوب، عمیق ترین: ص ۱۶

▪ تاخیر زمانی گرانشی: ص ۱۷

▪ ترمزهای ضدقفل: ص ۱۸

▪ اسرار علم: راز اشباح گم شده: ص ۲۰

▪ بادکنک های چاق و لاغر: ص ۲۲
        
    
   
    
            ماهنامه لذت فیزیک:
آدرس دفتر اجرایی و مشترکین: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱
تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷
وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir
پست الکترونیکی joyofphysics@yahoo.com : info@joyofphysics.ir
هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب: دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد
مشاوران علمی: دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد
1391/7/12